Luyện thi tận tâm - Nâng tầm tri thức - Dẫn lối thành công

0988.174.888
0706.123.888
0703.123.888

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ Ở TRUNG TÂM HC EDUCATION

25/04/2022 17:00

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ – GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRUNG TÂM HC EDUCTION

Tầm nhìn của HC Education: Tất cả các giáo viên tại HC Education đều có các cơ hội phát triển chuyên môn thường xuyên chất lượng cao nhằm cải thiện việc giảng dạy của họ và thúc đẩy thành công của học sinh.

Đội ngũ giáo viên Trung tâm luyện thi HC Education

Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi Trung tâm thành lập đến nay với sự quyết tâm cố gắng của cả tập thể Lãnh đạo Trung tâm và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm nói chung trong đó có đội ngũ giáo viên được tuyển chọn, nâng cao cả về mặt số lượng và chất lượng, từng bước đảm đương trọng trách đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trung tâm HC Education trong giai đoạn hiện nay.

Tất cả giáo viên đều có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có nhiều đồng chí đã có học vị Thạc sĩ. Đội ngũ này đang tham gia giảng dạy các bộ môn Toán – Văn – Anh – Lý – Hóa – Sinh tại Trung tâm. Về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về chất lượng giảng dạy trong thời gian qua.

Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm trong những năm tới thì việc quan trọng cần phải được tiếp tục thực hiện đó là nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.

     Thứ nhất, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho giáo viên về vị trí, vai trò của giáo viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm. Từ đó động viên, khích lệ, định hướng đội ngũ này tích cực rèn luyện nâng cao phẩm chất, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy của bản thân về mọi mặt.

     Thứ hai, Trung tâm khuyến khích, động viên, hỗ trợ kính phí, tạo điều kiện cụ thể để giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn (tiến sĩ, thạc sĩ, các chứng chỉ liên quan).

Trong ngày 22/04 vừa qua, Thầy Trần Tiến Anh giáo viên bộ môn Ngữ văn của Trung tâm luyện thi HC Education nhận bằng Thạc sĩ văn học.

Thầy Trần Tiến Anh nhận bằng Thạc sĩ văn học.

Ngày 23/04/2022, Cô Trần Thị Trang giáo viên Tiếng Anh của Trung tâm luyện thi HC Education đã hoàn thành xong chứng chỉ Tesol (Teaching English to Speakers of Other Languages) là chứng chỉ quốc tế về kỹ năng giảng dạy Tiếng Anh.

Cô Trần Thị Trang nhận chứng chỉ Tesol.

Một lần nữa khẳng định được năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên Trung tâm luyện thi HC Education, đây cũng là điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Trung tâm. Trung tâm khuyến khích giáo viên chủ động đăng ký đi thi, học nâng cao trình độ chuyên môn phải đảm bảo chuyên ngành học đúng với chuyên ngành giảng dạy hoặc phục vụ trực tiếp cho chuyên ngành giảng dạy.

     Trung tâm tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên được tham dự học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn từ các cuộc Hội thảo khoa học liên quan đến chuyên môn giảng dạy.

 

Share

0988.174.888 – 0706.123.888 – 0703.123.888
Đăng kí tư vấn